Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriereveje 
Udbudsjurist i FMI
Generelt har man som jurist en meget stor samarbejdsflade, både internt i FMI og eksternt til fx den operative del af Forsvaret, leverandørerne, samarbejdspartnere hos kammeradvokaten etc.

Udbudsjurist 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) står for alle anskaffelses- og vedligeholdelsesprojekter inden for Forsvarsministeriets område og administrerer til denne opgave ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. For at kunne løfte denne komplekse opgave, har FMI et stort behov for juridisk ekspertise og støtte, særligt inden for udbudsret, hvorfor der er rigtig gode karrieremuligheder for udbudsjurister i FMI.

Formålet med karrierevejen

Når det danske forsvar skal indkøbe nyt materiel, fx kampfly, uniformer, våben el.lign., er det FMI, som gennemfører selve anskaffelsesprojektet. Anskaffelserne er ofte meget komplekse, hvorfor FMI er afhængig af at modtage juridisk støtte til både udbuddet og til at udarbejde og kvalitetssikre kontrakterne. En udbudsjurist i FMI skal yde juridisk støtte og rådgivning til hele organisationen og sikre, at anskaffelserne gennemføres korrekt. For at opnå dette har FMI en intern juridisk afdeling med ca. 35 jurister, som har kompetencer til at håndtere størstedelen af opgaverne internt, med Kammeradvokaten som sparringspartner i nogle sager.

For at øge kvaliteten i den juridiske rådgivning og give juristerne mulighed for at specialisere sig, er afdelingen inddelt i fem kompetencecentre med hvert deres faglige fokus, fx ”Kvalitetssikring og Rådgivning”, ”IT-kontrakter” og ”Enkeltanskaffelser”.

Beskrivelse af typiske opgaver

De typiske opgaver i Juridisk Afdeling afhænger af, hvilket område man som jurist arbejder inden for. Gennemgående for alle områderne er dog den juridiske rådgivning og undervisning af samarbejdspartnere i FMI. Generelt har man som jurist en meget stor samarbejdsflade, både internt i FMI og eksternt til fx den operative del af Forsvaret, leverandørerne, samarbejdspartnere hos kammeradvokaten og lignende. Den store kontaktflade gør, at man skal kunne lide at have med mange forskellige mennesker at gøre i sin hverdag. Det kræver også, at man skal have en vis grad af personlig robusthed for at håndtere de mange krav, som stilles fra både organisationen og fra brugerne.

Juristerne inddrages i alle dele af en anskaffelsesproces og forventes dermed også at kunne bidrage til både udbuddet af opgaver, til at udfærdige og kvalitetssikre kontrakter og rammeaftaler, at assistere under forhandlinger med leverandører samt at bidrage med juridiske rådgivning til efterfølgende evaluering af udbuddet.

Gode forslag til kompetencer og kompetenceudvikling

For at forfølge en karriere som jurist i FMI skal man selvsagt have en juridisk uddannelse som cand. jur eller cand.merc.jur. Herudover er det klart en fordel, hvis man har indsigt i og praktisk erfaring med udbudsloven, forsvars- og udbudsdirektivet, kontraktsret, forvaltningsloven mv. Det er ligeledes centralt, at man er internationalt orienteret og har en god forståelse for forholdet mellem dansk ret og EU-ret.

Fordi det er så vigtigt, at juristerne i FMI hele tiden er ajourført med den nyeste viden inden for området, er der stort fokus på løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse. Derfor prioriteres det at gennemføre daglige juridiske sparringsmøder, undervisning hos kammeradvokaten, gå-hjem-møder hos forskellige advokatkontorer, juridiske netværk m.m.

Udover den løbende kompetenceudvikling er der også god mulighed for at deltage i længerevarende efteruddannelse, fx advokatuddannelsen og relevante HD-uddannelser. Alt i alt er der stort fokus på kompetenceudvikling af juristerne, hvilket samlet set bidrager til at sætte et ensartet højt juridisk niveau i afdelingen samt at gøre hverdagen for juristerne dynamisk og afvekslende.
Sidst opdateret 20-09-2018 - kl. 09:32