Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriereveje 
Projektleder i FMI
Projektledere i FMI har mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde; eksempelvis ingeniører, DJØF’ere, officerer og selvlærte projektledere.

Projektleder 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er i høj grad en projektorienteret organisation, hvorfor der er rig mulighed for at forfølge en karriere som projektleder – både inden for forskellige fagområder og med forskellig tyngde.

Der er stillinger, hvor projektledelse blot er en mindre del af stillingens samlede indhold, fx kan du sideløbende med jobbet som ingeniør arbejde som projektleder på mindre projekter. Der er dog også mulighed for at eftersøge en karriere som professionel projektleder, hvor du er ansat i en sektion udelukkende bestående af projektledere, og hvor projektledelse som disciplin er i højsædet.

Formålet med karrierevejen

Formålet med karrierevejen ”projektleder i FMI” er, at udvikle og professionalisere disciplinen projektledelse således, at FMI kan levere den højst mulige kvalitet til brugerne. Dette efterleves blandt andet ved konstant at have fokus på at rekruttere de rigtige profiler, løbende udvikling af medarbejderne samt god mulighed for intern sparring med andre projektledere. Der er således fokus på, at skabe en karrierevej inden for projektledelse, hvor der både er fokus på trinvis forfremmelse og udvikling mod ledelse af tungere projekter.

Ved at samle alle projektledere i samme sektion bliver det netop muligt at skabe et fagligt fællesskab, hvor projektlederne har mulighed for at sparre med, lære af og udfordre hinanden. Succeskriteriet i sektionen er at være eftertragtet af brugerne, hvilket kun sker ved at sætte den faglige barre højt og levere projektledelse af høj kvalitet ved alle projekter.

Beskrivelse af typiske opgaver

Trods det, at projekterne er meget forskellige både i kompleksitet og tyngde, er projektledernes opgave overordnet set de samme – at planlægge og lede projektet, herunder at forudse og være på forkant med eventuelle udfordringer, at koordinere arbejdet og samarbejdet med de forskellige involverede og ikke mindst iværksætte og følge op på beslutninger truffet i styregruppen.

Dog vil der også ofte være behov for, at projektlederen har en vis forståelse for indholdet i projektet, hvilket kan indebære, at projektlederen skal ”ud i felten” med brugerne – dvs. den operative del af militæret. Det er blandt andet i sådanne situationer, det at være projektleder i Forsvaret adskiller sig fra projektledelse mange andre steder.

Desuden vil en projektleder i FMI opleve at skulle samarbejde med mange forskellige fagligheder, fx militære medarbejdere, jurister, tekniske sagsbehandlere, økonomer, indkøbere mm. I nogle tilfælde vil projektledere også opleve, at der er politiske bevågenhed omkring projektet; eksempelvis når Forsvaret skal indkøbe nyt og dyrt materiel.

Gode forslag til kompetencer og kompetenceudvikling

Grundlaget for ansættelse som projektleder i FMI er en akademisk uddannelse, dog er der ikke specifikke krav om hvilken. Projektledere i FMI har mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, fx ingeniører, DJØF’ere, officerer og selvlærte projektledere. Når der skal ansættes nye medarbejdere, lægges der primært vægt på relevant erfaring, personlighed samt interesse og motivation for området.

Har man en projektlederuddannelse, eller anden relevant efteruddannelse inden for området, er det fint, men det er ikke et krav. FMI vil sørge for, at den rigtige kandidat modtager den nødvendige kompetenceudvikling, herunder eksempelvis PRINCE2 og Axelos-kurser.

Er man en del af projektledersektionen i FMI, er der god mulighed for intern udvikling og avancement – både i niveau, men også særligt i kompleksiteten af de projekter, man leder. Ved at opbygge erfaring med projektledelse i FMI, vil man løbende få ansvaret for mere komplekse projekter – og måske endda med tiden programmer.
Sidst opdateret 04-06-2018 - kl. 12:41