Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriereveje 
IT-konsulent
Som IT-konsulent i FMI er der god mulighed for en karrierevej, hvor man kan udnytte sin kreativitet og evner til at tænke i nye baner.

IT-konsulent 

Alt IT under Forsvarsministeriets område er samlet under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som har til opgave at drifte og udvikle alle IT-systemer, og ikke mindst varetage ansvaret for IT-sikkerheden i hele Forsvarsministeriets koncernen. Til at varetage disse opgaver er ca. 300 ansatte med forskellige baggrunde og kompetencer, som løser mange forskellige opgaver.

Formålet med karrierevejen

Det overordnede formål med en karrierevej som IT-konsulent i FMI er at bidrage til, at alle IT-løsninger i Forsvarsministeriets koncern fungerer optimalt, således at alle Forsvarets medarbejdere – brugerne – kan udføre deres arbejde. Dette inkluderer i høj grad også militære medarbejdere, som er udsendt i internationale missioner.

Der er forskellige lag i IT-organisationen, og kerneopgaven for IT-medarbejdere varierer derfor afhængig af ansvarsområdet. Fælles for dem alle er dog vigtigheden af, at man som IT-medarbejder har en forståelse for brugerens behov, og de krav brugerne stiller til produkter og services – dette gælder både for medarbejdere, som er i tæt kontakt med brugerne, og for dem som kun indirekte er i kontakt med brugerne gennem de løsninger, de udvikler og drifter.

Beskrivelse af typiske opgaver

De typiske arbejdsopgaver for en IT-konsulent er ofte knyttet til at drifte IT-systemer i Forsvarsministeriets koncern. Med det fører en meget bred opgaveportefølje, som blandt andet inkluderer overvågning af systemer og servere, arbejde med scripts, support til brugere i andre dele af organisationen samt udvikling af vejledninger og guides m.m.
Afhængig af den uddannelsesmæssige baggrund og erfaring kan arbejdsopgaverne også være knyttet til udvikling af nye IT-systemer, projekter el.lign.

IT-divisionen dækker og servicerer hele Forsvarsministeriets koncern, hvorfor alle IT-udviklingsopgaver er forankret her. Det betyder, at der også er god mulighed for en karrierevej, hvor man kan udnytte sin kreativitet og evner til at tænke i nye baner.

Gode forslag til kompetencer og kompetenceudvikling

Der kræves ingen specifik uddannelse for at få en karriere inden for IT-området i FMI, dog har mange medarbejdere en uddannelsesmæssig baggrund som fx IT-supportere, IT-ingeniører, dataloger el.lign. Der er dog også medarbejdere, som er selvlærte, og gennem mange års erhvervserfaring er blevet specialister inden for deres område.

I IT-divisionen er der generelt meget stort fokus på løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse. Da der konstant sker udvikling inden for IT-området, er det nødvendigt, at medarbejderne hele tiden holder sig opdateret på den nyeste viden. Derfor er det også i IT-divisionen, at der prioriteres flest midler pr. medarbejder til kompetenceudvikling. 
Relevant kompetenceudvikling vil variere efter, hvilket et område man beskæftiger sig inden for, dog kan det fx være inden for outlook og exchange, brugeradministration, eksterne kurser ved systemleverandører som fx Microsoft m.m.
Sidst opdateret 04-06-2018 - kl. 12:42