Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriereveje 
Ingeniør i FMI
En af de vigtigste opgaver for ingeniører i FMI er, at de hele tiden skal være på forkant med udviklingen inden for deres område.

Ingeniør 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har ansvaret for alle anskaffelses- og vedligeholdelsesprojekter i det danske Forsvar. Det betyder, at hver gang Forsvaret skal købe eller vedligeholde materiel inden for det landmilitære, luftmilitære, maritime eller IT-området, er FMI involveret.

For at kunne løse denne omfattende opgave, har FMI et stort behov for dygtige ingeniører, som har teknisk specialviden om det ofte meget komplekse materiel, Forsvaret anvender.

Formålet med karrierevejen

Formålet med en karrierevej som ingeniør i FMI er i sidste ende at bidrage til, at soldaterne har det bedst mulige materiel til rådighed, hvad enten det er kampvogne, ammunition, IT-systemer, våben eller lignende. Dette gælder uanset, om det er en del af nationale operationer som afvikles 24/7, eller når de er udsendt i missioner.

Dette kræver, at FMI har ansat dygtige ingeniører, som har den tilstrækkelige tekniske specialviden til at kunne vurdere, sammenligne, udfordre, vedligeholde og optimere det materiel, som Forsvaret skal indkøbe og allerede har indkøbt. Mange ingeniører er derfor ansat som tekniske sagsbehandlere inden for fagspecifikke områder, hvor de er FMI’s eksperter på området, fx våbensystemer, én flytype, en skibsklasse, én motortype, radarsystemer eller lignende.

Beskrivelse af typiske arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne for ingeniører afhænger i høj grad af, hvilket et fagområde man er inden for. Meget overordnet kan man sige, at ingeniører i FMI har ansvaret for, at teknologien er opdateret og at teknikken virker. En af de vigtigste opgaver for ingeniørerne er derfor, at de hele tiden skal være på forkant med udviklingen inden for deres område. De skal samtidig også have en forståelse for, hvad det er for nogle krav, materiellet skal leve op til. Det indebærer en løbende dialog med den operative del af Forsvaret, som er dem, der anvender materiellet i praksis.

Mange ingeniører anvendes desuden også som projektledere på projekter af forskellig størrelse, lige fra mindre udviklingsprojekter til større indkøbsprojekter. Ved sådanne opgaver vil der være tæt samarbejde med den øvrige del af organisationen, fx indkøbsdivisionen, juridisk afdeling, økonomidivisionen og lignende.

Som ingeniør er der også mulighed for at avancere til chefniveauet. Her vil man komme længere væk fra det konkrete fagtekniske arbejde, og vil i højere grad bruge tid på personaleledelse, personaleudvikling, koordinering og delegering af de faglige opgaver. Chefniveauet har dog typisk fortsat det overordnede ansvar for systemet.

Gode forslag til kompetencer og kompetenceudvikling

Som en af Danmarks største ingeniørarbejdspladser beskæftiger FMI stort set alle forskellige former for ingeniører - både diplom- og civilingeniører, og ingeniører inden for alle fagområder, lige fra elektronik- og IT-, til nanoteknologi og maskiningeniør – og meget mere.

Netop fordi FMI har så mange ingeniører ansat inden for et væld af forskellige fagområder, er der også rigtig mange muligheder for den enkelte ingeniør – både i forhold til at specialisere sig, men også i forhold til at prøve kræfter med flere forskellige fagområder. Det er derfor også meget almindeligt, at en ingeniør, som en del af en faglig udvikling, skifter stilling internt i FMI, og derigennem får mulighed for at prøve kræfter med et andet fagområde.

Sidst opdateret 04-06-2018 - kl. 12:40