Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriereveje 
Ingeniør i ledelse i FMI
De fleste ingeniører, som vælger at gå ledelsesvejen, starter med faglig ledelse - eksempelvis som teamleder eller projektleder for større projekter.

Ingeniør (ledelse) 

Produktionsapparatet i FMI består af fire kapacitetscentre – land, maritim, luft og IT. Hvert af de fire kapacitetscentre beskæftiger et antal ingeniører inden for stort set alle mulige fagretninger. Ingeniører i FMI arbejder på forskellige niveauer med en meget bred portefølje af opgaver – der er således mulighed både at prøve kræfter med andre faglige områder samt at avancere opad i organisationen.

Det er inden for mange områder i FMI en fordel, at chefer har faglig indsigt i området, hvorfor flere ingeniører i FMI vælger at gå ledelsesvejen, og dermed bevæger sig væk fra den fagtekniske sagsbehandling for i stedet at fokusere på ledelse.

Formålet med karrierevejen

Formålet med at have ingeniører i chefstillinger er i sidste ende, at bidrage til at sikre at det materiel, som Forsvaret anvender, har den bedst mulige kvalitet. Det kan i sidste ende have afgørende betydning for den enkelte soldats sikkerhed, at materiel og elektroniske systemer fungerer optimalt i det operationelle miljø. Ingeniøruddannede chefer, som selv har praktisk erfaring, kan bidrage med en forståelse for fagområdet, som kvalificerer deres beslutninger og prioriteringer og dermed bidrage til at højne kvaliteten i opgaveløsningen.

Beskrivelse af typiske opgaver

En typisk arbejdsdag for en ingeniør i en chefstilling varierer i forhold til det faglige område samt hvor højt oppe i chefhierarkiet, ingeniøren befinder sig. Generelt er det dog sådan, at jo højere op i chefhierarkiet man bevæger sig, desto mindre hands-on er man med det fagtekniske område. Chefen har det overordnede faglige ansvar for alt det materiel som produceres indenfor sit fagområde. Chefen er den, som træffer de overordnede faglige prioriteringer og beslutninger, udstikker retningen som fagområdet skal bevæge sig i, godkender de faglige specialisters arbejde samt er forbindelsesleddet mellem FMI’s topledelse og de fagtekniske områder. Dermed handler chefens typiske opgaver ofte om relationer og kommunikation – både til underlagte chefer, medarbejdere, chefkollegaer og topledelsen i FMI.

Er man som ingeniør i FMI interesseret i at prøve kræfter med ledelse, kan et typisk karriereforløb se således ud:

Fagteknisk fokus

  • Faglig sagsbehandler
  • Systemansvarlig sagsbehandler
  • Teknisk specialist
  • Teamleder
  • Projektleder
  • Kapacitetsmanager / sektionschef
  • Forretningsområdechef / afdelingschef
  • Divisionschef

 

Ledelsesmæssigt fokus

De fleste ingeniører som vælger at gå ledelsesvejen starter med faglig ledelse. Det kan fx være som teamleder eller projektleder for større projekter, hvor man får et godt indblik i hvad det vil sige at have ledelsesansvar.

Gode forslag til kompetence og kompetenceudvikling

Ønsker man som ingeniør at eftersøge mulighederne for ledelse, er det er fordel, at man gennem sit karriereforløb har udvist interesse for at udvikle sig – både fagligt og personligt. Det kan fx være igennem diverse kurser og videreuddannelser. Særligt er det en fordel, at man har gennemført ledelsesuddannelse, som kan give et værdifuldt teoretisk grundlag for ledelsesudøvelse. Forsvaret har en række interne ledelseskurser, som giver et godt grundlag for at udvikle sig i en ledelsesmæssig retning.
Det vil ligeledes være en fordel, hvis man har erfaring med faglig ledelse, fx som projektleder, hvor projektlederuddannelse er et krav, eller teamleder/koordinator.

Den ledelsesmæssige karrierevej planlægges normalt så de ledelsesmæssige krav, kompetencer og erfaringer gradvist udvides i takt med ingeniørens voksende ledelsesmæssige ansvar.

Sidst opdateret 04-06-2018 - kl. 11:21