Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Karriereveje 
Indkøber i FMI
Indkøberen følger varen gennem hele processen fra den indledende kundekontakt til bestilling, leverance, fakturering og endelig opfølgning.

Indkøber 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er ansvarlig for alle anskaffelses- og vedligeholdelsesprojekter inden for Forsvarsministeriets område. Det betyder, at hver gang myndigheder inden for Forsvarsministeriets område skal indkøbe nyt materiel, varer eller services, skal ordren igennem FMI, som håndterer selve indkøbet.

Formålet med karrierevejen

Som indkøbsorganisation for hele Forsvarsministeriets område har FMI et stort behov for indkøbere, som har styr på indkøbsprocesserne, og som kan bidrage til, at de mange ansatte inden for Forsvarsministeriets område får de varer, de skal bruge for at kunne udføre deres arbejde. Derfor har FMI også ansat næsten 100 dygtige indkøbere, som supporterer de mange ansatte inden for hele Forsvarsministeriets område med de administrative indkøbsprocesser.

Formålet med karrierevejen er derfor, at være den ”administrative blæksprutte” og sikre at bestilling, leverance og fakturering af nye indkøb foregår korrekt, således at medarbejdere inden for hele Forsvarsministeriets område kan udføre deres arbejde. Kort sagt sørger indkøberne for, at den rette vare, kommer frem i rette tid, til rette sted.

Beskrivelse af typiske opgaver

Indkøbsområdet i FMI er opdelt mellem central- og lokalindkøb. Centralindkøb står for alle større indkøbsprocesser, hvor der skal købes ind for over 200.000 kr., samt i de tilfælde, hvor der skal indgås aftaler med nye leverandører. Det er således i centralindkøb, at de laver de rammeaftaler med leverandører, som ansatte inden for resten af Forsvarsministeriets område anvender.

Lokalindkøb er placeret i 8 indkøbscentre og supporterer forskellige fysiske lokationer rundt omkring i hele landet. Hvert indkøbscenter har således ansvar for at indkøbe varer til Forsvarets fysiske lokationer. Her håndteres de mindre og mere dagligdagsprægede indkøb som fx, reservedele til køretøjer, rengøringsmidler, værktøj, skrivebordsartikler og lignende.

Arbejdsopgaverne som indkøber veksler mellem administrativt arbejde, særligt i SAP, og kontakt med kunder og leverandører. Som indkøber håndterer man hele indkøbsprocessen, det er således den samme indkøber, som følger varen gennem hele processen fra den indledende kundekontakt til bestilling, leverance, fakturering og endelig opfølgning. Fordi alle indkøb skal registreres i SAP, kører alle de administrative processer også herigennem, og en stor del af indkøbernes arbejde foregår derfor i SAP.

Gode forslag til kompetencer og kompetenceudvikling

Langt de fleste stillinger som indkøber er klassificeret som overassistenter, og indkøbere i FMI er derfor primært kontoruddannede, som har taget supplerende fag på merkonomuddannelsen. Arbejdet som indkøber kræver både stærke administrative kompetencer samt gode kommunikative evner. Helt grundlæggende er det vigtigt, at indkøbere generelt har gode IT-kundskaber og forstår at anvende IT-systemer.

Uddannelse inden for, og erfaring med at arbejde i, SAP, vægtes også højt, og alle indkøbere skal igennem en række interne SAP-kurser. Herudover skal alle indkøbere have en juridisk basisviden, og de skal derfor også deltage i FMI’s interne juridiske undervisning.

Endelige er det vigtigt, at man som indkøber er kunde- og serviceorienteret og evner at kommunikere med mennesker på forskellige niveauer. Det er derfor en god idé at gennemføre kurser og uddannelser, som styrke de kommunikative kompetencer – både mundtligt og skriftligt.
Sidst opdateret 04-06-2018 - kl. 12:43