Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Udbudsjurist i FMI

Udbudsjurist i FMI

Formålet med karrierevejen som udbudsjurist i FMI er at yde juridisk støtte og rådgivning til hele organisationen og sikre, at anskaffelserne gennemføres korrekt. For at opnå dette har FMI en intern juridisk afdeling med ca. 35 jurister, som har kompetencer til at håndtere størstedelen af opgaverne internt, med Kammeradvokaten som sparringspartner i nogle sager.

Projektleder i FMI

Projektleder i FMI

Formålet med karrierevejen projektleder i FMI er, at udvikle og professionalisere disciplinen projektledelse således, at FMI kan levere den højst mulige kvalitet til brugerne. Dette efterleves blandt andet ved konstant at have fokus på at rekruttere de rigtige profiler, løbende udvikling af medarbejderne samt god mulighed for intern sparring med andre projektledere.

Ingeniør i FMI

Ingeniør i FMI

Formålet med en karrierevej som ingeniør i FMI er i sidste ende at bidrage til, at soldaterne har det bedst mulige materiel til rådighed, hvad enten det er kampvogne, ammunition, IT-systemer, våben eller lignende. Dette gælder uanset, om det er en del af nationale operationer som afvikles 24/7, eller når de er udsendt i missioner.

Ingeniør (ledelse) i FMI

Ingeniør (ledelse) i FMI

Formålet med at have ingeniører i chefstillinger er i sidste ende, at bidrage til at sikre at det materiel, som Forsvaret anvender, har den bedst mulige kvalitet. Det kan i sidste ende have afgørende betydning for den enkelte soldats sikkerhed, at materiel og elektroniske systemer fungerer optimalt i det operationelle miljø.

IT-konsulent i FMI

IT-konsulent

Formålet med en karrierevej som IT-konsulent i FMI er at bidrage til, at alle IT-løsninger i Forsvarsministeriets koncern fungerer optimalt, således at alle Forsvarets medarbejdere – brugerne – kan udføre deres arbejde. Dette inkluderer i høj grad også militære medarbejdere, som er udsendt i internationale missioner.

Indkøber i FMI

Indkøber i FMI

Formålet med karrierevejen som indkøber i FMI er at sikre, at bestilling, leverance og fakturering af nye indkøb foregår korrekt, således at medarbejdere inden for hele Forsvarsministeriets område kan udføre deres arbejde. Kort sagt sørger indkøberne for, at den rette vare, kommer frem i rette tid, til rette sted.