Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
FMI Industridag 2019 
Dronefoto fra FMI Industridag 2018.
Dronefoto fra FMI Industridag 2018.

Praktisk information 

Praktiske informationer vedrørende FMI Industridag 2019.

Ved FMI industridag 2019 vil udstillingen foregå i telte opstillet foran FMI hovedindgang samt udendørs ved teltområdet. Der skal gøres opmærksom på, at teltene er opstillet på asfalt (ingen gulv), og at udstillere bør tage højde for vejrliget. Udstillere er endvidere selv ansvarlige for at medbringe udstillingsmateriale, herunder borde og strømkabler (10m) m.m., idet det ikke kan forventes, at FMI kan stille dette til rådighed i større omfang.

Maksimalt én stand pr. dansk CVR-nummer

Som konsekvens af den stadigt stigende efterspørgsel har FMI forøget antallet af standpladser til årets Industridag. Opmærksomheden skal dog venligst henledes på at antallet af standpladser er begrænset, hvorfor det i forhold til forventet efterspørgsel undtagelsesvist ikke kan garanteres, at alle interesserede virksomheder kan få tildelt en stand. Henset til de begrænsede fysiske rammer, kan der maksimalt tildeles én stand pr. dansk CVR-nummer. Tildeling af stand, samt et område uden for teltene (såfremt dette er tilvalgt ved tilmeldingen) vil blive meddelt senest i uge 33.

Teltdimensioner

I telt er der følgende muligheder for en stand:

  • (1,5 X 3 meter) eller (3 X 3 meter)
  • Højdebegrænsning i telt er 2,2 m – 3,2 m
  • Der vil være strøm og WiFi tilgængelig i udstillingsområdet
  • Du kan også bestille en udendørs stand i forlængelse af udstillingsområdet, hvor du selv opsætter dit eget telt eller udstillingsplatform

Teltdimensioner ved FMI Industridag 2019
Teltdimensioner ved FMI Industridag 2019.

På tilmeldingssiden skal du angive, hvilken størrelse stand du ønsker, og/eller om du ønsker at medbringe dit eget telt eller udstillingsplatform. Hvis din virksomhed skal have en stand, er det en fordel at være flere på standen, således at I også har mulighed for at deltage i de relevante dele af konferenceprogrammet. Fordeling af standpladser forventes udsendt ca. en uge før industridagen. Opstilling af din stand foregår 22. august 2019 i tidsrummet 06:00 til 09:30. Nedtagning af din stand skal ske samme dag i tidsrummet 15:30 til 18:00. Det vil være muligt at opstille større materielgenstande fra 21. august kl. 16:00.

Krav og regler for udstillere

Arrangementet vil være uklassificeret. Der vil derfor ikke være krav om, at du og dine medarbejdere skal have en sikkerhedsgodkendelse. Udstillere, deltagere og besøgende skal medbringe billedlegitimation. Endvidere skal udenlandske deltagere medbringe gyldigt pas.

Salg fra din stand af virksomhedens varer, produkter, reklamegenstande og lignende er ikke tilladt på FMI Industridag.

Det er tilladt at tage billeder under Industridagen. FMI vil indledningsvis bistå med VIP-fotodækning ved ankomst. Ved ønske om særlig fotodækning af VIP og virksomhedsrepræsentanter under arrangementet skal virksomheden selv stå for dette.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forsvarets Industrikontor:

Sidst opdateret 09-05-2019 - kl. 10:18

Interne links