Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Industri 
Udbud
Materielanskaffelserne er underlagt EU udbudsregler, men der er undtagelser.

Udbuds- og indkøbsformer 

Som hovedregel skal FMI gennemføre anskaffelser efter EU udbudsreglerne, men nogle anskaffelser kan dog undtages.

EU udbudsreglerne omfatter en række forskellige udbudsformer, der er tilpasset forskellige situationer, og nogle tager længere tid at gennemføre end andre, fordi der gælder forskellige tidsfrister.

Tre former for udbud

De mest anvendte udbudsformer er offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling.

Der kan ikke forhandles med tilbudsgiverne, hverken når man laver et offentligt udbud, eller når man laver et begrænset udbud.

Ved udbud med forhandling er der mulighed for visse forhandlinger mellem FMI og tilbudsgiveren.

Snæver fortolkning


EU-udbudsreglerne åbner også mulighed for at gennemføre anskaffelser efter andre udbudsformer end offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling.

Det kræver dog, at en række særlige betingelser i forbindelse med den konkrete anskaffelse er opfyldt.

Hvis FMI skal bruge undtagelsen fra de almindelige udbudsformer, skal det altid ske efter en indskrænkende og snæver fortolkning af den relevante bestemmelse.

Sidst opdateret 25-08-2016 - kl. 13:30