Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Industriportalen

Siderne her er dedikeret til dig, der kommer fra industrien. Du kan her læse mere om, hvem du skal kontakte, så din henvendelse bliver behandlet bedst muligt. Henvendelser vedrørende F-35 rettes til F-35 Kampflyprogram.

Hvis du ønsker at sælge eller købe noget fra FMI eller har spørgsmål, der relaterer sig til køb og salg, så kan du kontakte Forsvarets Industrikontor eller Salgsafdelingen.

På siderne her kan du også læse mere om, hvordan og hvilke regler vi anskaffer materiel og tjenesteydelser efter. Det er fx EU´s udbudsregler og reglerne for industrisamarbejde.

Læs mere

Hvordan FMI anskaffer materiel

FMI Anskaffelsesmodel

Udbud ved materielanskaffelser

FMI Udbudsprocesser

Kontakt

Industrikontoret
Tlf.:    +45 7281 5904
Fax:    +45 7281 4201
Email:
openforbusiness@mil.dk

Salg af forsvarets materiel

Salg af forsvarets materiel - stort som småt

FMI afholder hvert år en Industridag
Formålet med industridagen er at skabe rammer, hvor chefer og medarbejdere fra FMI og Forsvarets øvrige myndigheder kan mødes med repræsentanter fra den danske forsvarsindustri. FMI Industridag blev i 2019 afholdt torsdag 22. august i Ballerup.
Læs mere