Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forskning 
Forskningssamarbejde med industrien
Medfinansieringsprojekterne giver en udmærket mulighed for at udvide forskningskapaciteten på en række områder, hvor FMI ikke selv har de fornødne ressourcer.

Industri 

Samarbejdet med industrien på forskningsområdet sker primært via de projekter, der støttes via medfinansieringspuljen.

 

Medfinansieringspuljen er en pulje på finansloven, som er afsat til støtte til dansk forsvarsindustri, til forsknings- og udviklingsprojekter i internationalt samarbejde.

Ordningen hører under Forsvarsministeriet og administreres af FMI. Udbyttet af samarbejdet, der kommer ud af medfinansieringspuljen er teknologisk, forskningsrelateret indsigt i militærteknologi.

Strategiske teknologiområder

Det er FMI, der udbyder de prioriterede områder, som man ønsker forskning indenfor. 

Visse industrielle kompetencer og kapaciteter har særlig strategisk betydning for forsvarets opgavevaretagelse og for varetagelse af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. De aktuelt væsentlige strategiske teknologiområder er:

  • Avanceret software, herunder cybersikkerhed
  • Kommunikations- og kommandokontrolsystemer
  • Overvågnings- og radarteknologi
  • Operativ beskyttelse af personer og militære kapaciteter, f.eks. materiel og kommunikation
  • Dele af køretøjsområdet med kritisk betydning for militære operationer
  • Dele af det maritime område med kritisk betydning for militære operationer
  • Avanceret materialeteknologi og –behandling
  • Energi- og miljøoptimering i relation til operativ opgaveløsning

Dansk industri kan søge

Medfinansieringspuljen kan søges af dansk industri ved fremsendelse af projektforslag til FMI.

Forskergruppen i FMI Videnscenter vurderer i samarbejde med tre kapacitetsansvarlige i FMI de teknologiske perspektiver i projektforslagene, og de ansvarlige på de relevante militære systemer vurderer de militærfaglige perspektiver.

FMI Forskningsforum prioriterer herefter projektforslagene. De højst prioriterede projekter, vil være de, der får tilskud.

Firmaerne skal være parate til at bidrage med egne ressourcer og der skal indgås samarbejdsaftaler med de tekniske universiteter.
Sidst opdateret 13-02-2019 - kl. 09:43