Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Støjportalen 

Afgrænsningshøring 

Forsvarsministeriet gennemfører en miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Første trin i processen har været en afgrænsning af de emner, der skal indgå i miljøkonsekvensvurderingen.

I perioden den 7. juni 2018 til den 30. juli 2018 er der gennemført en høring af afgrænsningsrapporten.

Den endelige afgrænsningsrapport samt høringssvar og bemærkninger til høringssvar fremgår af dokumentet Endelig afgrænsningsrapport med høringssvar.

Baggrund og proces

Nedenfor fremgår link til notat med baggrund og proces for miljøkonsekvensvurderingen samt link til selve afgrænsningsrapporten:

Sidst opdateret 11-04-2019 - kl. 16:48